Atac.ro

Titularizare 2021: ce trebuie să știți la proba scrisă

Titularizare 2021: ce trebuie să știți la proba scrisă

Miercuri, 21 iulie 2021, potrivit calendarului concursului de titularizare, are loc proba scrisă. Intrarea candidaților în săli este permisă până la ora 8.15, iar candidații primesc subiectele la ora 9.00.
Miercuri, 21 iulie 2021, potrivit calendarului concursului de titularizare, are loc proba scrisă. Intrarea candidaților în săli este permisă până la ora 8.15, iar candidații primesc subiectele la ora 9.00.BUCUREȘTI, 20 iul – Sputnik. Profesorii care doresc să se angajeze în învățământ pe perioadă nedeterminată participă miercuri, 21 iulie 2021, la proba scrisă a concursului de titularizare. Candidații vor putea intra în săli în intervalul 7.00-8.15. După ora 8.15, responsabilii de sală verifică identitatea candidaților pe bază de buletin de identitate/carte de identitate, pașaport sau, în mod excepțional, pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător. © Inquam Photos / George Calin Cîmpeanu, anunț de ultimă oră: titularii, vizați Regulamentul spune clar că, în sala de concurs, candidații nu pot avea asupra lor obiecte sau materiale din următoarele categorii: genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte dispozitive mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum și alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea concursului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate. În schimb, candidații pot avea asupra lor dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche (elină) și planurile de conturi pentru disciplina “economic, administrativ, poștă”. Toate materialele și obiectele nepermise în sala de examen se depun în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de concurs. Ca la orice concurs, lucrările vor fi redactate cu cerneală sau pix de culoare albastră. Nu se vor folosi instrumente de scris care se pot șterge. Cei care doresc să corecteze o greșeală vor tăia fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele cu o linie oblică. Înscrierea numelui candidaților sau a altor nume proprii, inclusiv denumiri de unități de învățământ, care nu au legătură cu cerințele subiectului, în afara spațiului care se sigilează, precum și orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor scrise, informează edupedu.ro. De asemenea, candidații ce nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba scrisă. Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă preda lucrarea, subiectul primit, ciornele și semnează de predare. În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară sălii, el este însoțit obligatoriu de unul dintre profesorii asistenți până la revenirea în sala de concurs. În această situație timpul alocat subiectelor nu se prelungește. © Sputnik / Александр Кряжев Titularizare 2021: lista posturilor, publicată de Ministerul Educației Candidații care în timpul desfășurării probei scrise sunt surprinși copiind, transmițând soluții cu privire la subiectul sau având asupra lor materiale nepermise, din categoria celor menționate sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistați, sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a președintelui comisiei de concurs, situație în care profesori asistenți care asigură supravegherea sau membrii comisiei din centrul de concurs încheia un proces-verbal Atenție! Candidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2021-2022. Dacă, din motive de sănătate, unii candidați sunt obligați să părăsească sala de concurs pot cere anularea lucrării. În această situație se încheie un proces verbal semnat de responsabilul de sală și profesorii asistenți Candidații ce renunță din proprie inițiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declarații și pot părăsi sala după cel puțin două ore de la deschiderea plicului cu subiecte La părăsirea sălii de concurs, candidații nu vor putea lua cu ei foile de concurs, foi tipizate, coduri de bare sau ciorne.

copyright © 2023 Atac.ro