Atac.ro

librex.ro
librex.ro
Studen?ii din SUA, obliga?i la vaccinare dac? vor s? se întoarc? în campusuri

Studen?ii din SUA, obliga?i la vaccinare dac? vor s? se întoarc? în campusuri

Numeroase universit??i din SUA au anun?at c? le vor cere studen?ilor s? se vaccineze, aceasta fiind una din condi?iile întoarcerii acestora în campusuri.
Numeroase universit??i din SUA au anun?at c? le vor cere studen?ilor s? se vaccineze, aceasta fiind una din condi?iile întoarcerii acestora în campusuri.BRUXELLES, 8 apr – Sputnik. Din tot mai multe p?r?i, vaccinarea devine obligatorie sau se condi?ioneaz? accesul la anumite servicii de efectuarea vaccin?rii. Recent, cei vaccina?i au primit libertatea de a c?l?tori în interiorul SUA f?r? a mai fi supu?i carantinei. Acum, vaccinarea ar putea fi una dintre condi?iile pentru reîntoarcerea studen?ilor în campusurile din SUA, aici campania de vaccinare fiind mai avansat? decât în Europa. Condi?ionarea întoarcerii studen?ilor în campusuri de efectuarea vaccin?rii începe s? câ?tige adep?i, tot mai multe colegii ?i universit??i adoptând aceast? regul?, precum Universitatea Cornell, Universitatea Rutgers, Universitatea Nova Southeastern, Colegiul Fort Lewis din Durango ?i Universitatea St. Edward din Austin, Texas, institu?ii care au decis ca vaccin?rile s? fie obligatorii pentru studen?i înainte de a se întoarce în campus la toamn?. „Vor fi acceptate scutirile medicale ?i religioase, dar se a?teapt? ca campusurile ?i s?lile de clas? s? fie formate în mod covâr?itor din persoane vaccinate, reducând în mare m?sur? riscul de infec?ie pentru to?i”, a declarat Martha Pollack, pre?edinte la Universitatea Cornell. Potrivit lui Lynn Pasquerella, pre?edintele Asocia?iei Colegiilor ?i Universit??ilor Americane, mai multe institu?ii vor implementa acest? m?sur?. Studen?ii pot solicita o scutire de la vaccinare din motive medicale sau religioase, iar studen?ii înscri?i în programe de înv???mânt la distan?? nu vor trebui s? fie vaccina?i. De asemenea, pe m?sur? ce eligibilitatea pentru vaccinurile Covid se extinde la persoanele cu vârsta de 16 ani ?i peste, ?colile trebuie s? ia în considerare modul în care vaccinarea poate ajuta înv???mântul s? revin? pe drumul cel bun, este de p?rere Pasquerella. Între timp, ?i Europa se mi?c? în direc?ia obligativit??ii vaccin?rii, un pas uria? în aceast? direc?ie fiind f?cut de CEDO printr-o decizie prin care stabile?te c? vaccinarea obligatorie este ”necesar? într-o societate democratic?”, decizie interpretat? de exper?i c? va deschide calea c?tre obligativitatea vaccin?rii în pandemie.  

copyright © 2021 Atac.ro