Atac.ro

librex.ro
librex.ro
Regul? nou? pentru magazinele din Bucure?ti. Ce trebuie s? afi?eze la intrare

Regul? nou? pentru magazinele din Bucure?ti. Ce trebuie s? afi?eze la intrare

O regul? nou? pentru magazinele din Bucure?ti a fost anun?at? de c?tre prefectul Capitalei în urm? cu pu?in timp. În contextul situa?iei epidemiologice actuale, oficialul român a prezentat ceea ce trebuie s? afi?eze retailerii la intrare. M?sura este menit? s? limiteze aglomerarea la cump?r?turi, în special dup? ce autorit??ile au mic?orat programul de func?ionare al magazinelor. 

copyright © 2021 Atac.ro