Atac.ro

librex.ro
librex.ro
Curs BNR, mar?i, 5 mai 2020. Ce valori înregistreaz? euro ?i dolarul

Curs BNR, mar?i, 5 mai 2020. Ce valori înregistreaz? euro ?i dolarul

Cota?iile pentru cursul BNR, mar?i, 5 mai, se vor afi?a pe site-ul oficial BNR ?i se vor actualiza. Noile cota?ii se afi?eaz? în jurul orei 13:15. Pân? atunci pute?i observa ultimele înregistr?ri f?cute pe data de 4 mai 2020. Curs BNR, mar?i, 5 ma
Cota?iile pentru cursul BNR, mar?i, 5 mai, se vor afi?a pe site-ul oficial BNR ?i se vor actualiza. Noile cota?ii se afi?eaz? în jurul orei 13:15. Pân? atunci pute?i observa ultimele înregistr?ri f?cute pe data de 4 mai 2020. Curs BNR, mar?i, 5 mai 2020 Speciali?tii din cadrul B?ncii Na?ionale a României vor indica noile valori ale monedelor începând cu ora 13:00. Cota?iile vor fi actualizate pe site-ul lor oficial. Pân? atunci putem urm?rii evolu?ia monedelor prezentate ieri. Potrivit indicele ROBOR la 3 luni, acesta a r?mas la nivelul de 2.5 %, pentru cel calculat la 6 luni de 2.57%, iar cel calculat la 12 luni este de 2.63%. Euro ?i dolarul au înregistrat varia?ii negative în ultima perioad?, iar Francul Elve?ian a înregistrat varia?ii pozitive. Lira sterlin? a avut ?i ea parte de o varia?ie pozitiv?. Curs valutar BNR – Euro 1 Euro = 4.8290 Lei Ultima sc?dere a monedei euro a fost în valoare de -0.0034 Lei, iar Euro valora 4.8421. Curs valutar BNR – Dolar 1 Dolar = 4.4515 Lei Un dolar a avut în cursul precedent valoarea de 4.4541. Moneda a înregistrat o sc?dere de -0.0301 Lei. Curs valutar BNR – Lir? sterlin? 1 Lir? sterlin? =  5.5397 Lei În cursul precedent, Lira sterlin? a avut o varia?ie negativ? de -0.0621 Lei. Curs valutar BNR – Franc elve?ian 1 Franc Elve?ian = 4.5892 Lei Francul Elve?ian a avut ultima data valoarea de 4.5838, al?turi de varia?ia pozitiv? de +0.0005 Lei. Curs BNR, mar?i, 5 mai 2020. Ce valori înregistreaz? euro ?i dolarul „Pentru fiecare scaden?? în parte, ROBOR se calculeaz? ca media aritmetic? a ultimelor rate cotate de fiecare dintre cele 10 b?nci participante la fixing, pentru depozitele atrase cu 15 minute înainte de publicare, dup? ce au fost eliminate extremele maxime ?i minime. În ceea ce prive?te b?ncile participante, lista cu cele mai performante 10 institu?ii bancare se modific? la fiecare 6 luni. Dintre indicii ROBOR aminti?i mai sus, cel mai importan?i pentru popula?ie este ROBOR 3M, pentru c? dup? el se calculeaz? rata pentru creditele Prima Cas?. Pentru celelalte tipuri de împrumuturi, ROBOR a fost înlocuit cu IRCC“, se arat? în financer.com. Actualitate 05 May. 2020 Kovesi a câ?tigat b?t?lia cu statul român. Vestea primit? de fostul procuror ?ef al DNA Actualitate 05 May. 2020 Ce a f?cut Duckadam, când a ajuns fa??-n fa?? cu Ceau?escu: “M-am fâstâcit de la emo?ii”. M?rturisiri uimitoare

copyright © 2021 Atac.ro